Tack!

Kista Data Day hölls för första gången 8 oktober 2019 i Kista Science City. Nu laddar vi om batterierna inför nästa år.Talare 2019

Petra Dalunde
Programchef, Urban ICT Arena

Simon Moritz
Partnermanager, Ericsson

Gun Blom Lundgren
Channel Director & CSI Leader Sweden, IBM

Staffan Liljestrand
Grundare, Bumbee Labs

Robert Lann
Försäljningschef, Sensative

Jin Moen
Programchef, IoT Sverige

Tomas Thernström
Avfallsstrateg, Södertälje kommun

Jenny Ångman
VD, Barkarby Science

Martin Holmstedt
Gruppchef, Sweco

Program 2019

Frukost och mingel

30min

Välkomna till Urban ICT Arena!

Petra Dalunde, Programchef, Urban ICT Arena

10min

Hur kan datadriven innovation och sakernas internet bidra till Agenda 2030 i Stockholmsregionen?

Simon Moritz, Partner manager, Ericsson
Gun Blom Lundgren, Channel Director & CSI Leader, IBM

20min

Från sensor till medborgarnytta – hur fungerar sakernas internet?

Jin Moen, Programchef, IoT Sverige
Robert Lann, Försäljningschef, Sensative

60min

Valbara seminarier

Seminarium 1 - Hur kommer man igång med sakernas internet? Och hur tar man nästa steg?

Södertälje kommun berättar om sitt arbetet med sensorer inom avfall och stadsbyggnad. Digital Nordix berättar om LoRa och hur man ska tänka när man går från pilot till att skala upp.

Tomas Thernström, Avfallsstrateg, Södertälje kommun
Mats Pettersson, VD, Digital Nordix


Seminarium 2 - Datadriven stadsplanering med medborgaren i fokus

Barkarby Science och Bumbee Labs berättar om olika exempel från regionen.

Jenny Åhman, VD, Barkarby Science
Staffan Liljestrand, Grundare, Bumbee Labs
Alexandra Larsson, Chief Information Architect, Combitech

Martin Holmstedt, Gruppchef, Sweco


45min

Lunch

75min

Valbara spår

Hur kan vi använda data och innovation för att skapa nya tjänster för medborgare? Med utgångspunkt från morgonens inspiration får du möjlighet utveckla idéer för din verksamhet genom flera olika workshops.

Workshop 1 - Design thinking för användarnära innovation

Hur kan design thinking användas för att utveckla nya, datadrivna tjänster för medborgare? Praktisk workshop där du lär dig nya arbetssätt och metoder för användarnära innovation.

Arrangeras av Openlab.

Workshop 2 - Ignite Public

Kommuner, myndigheter och landsting ska kunna ta del av svensk innovationskraft. Syftet med Ignite Public är att öka samarbeten mellan startups och offentlig sektor. Hur kan startups med nya perspektiv bidra till att lösa era utmaningar?

Arrangeras av Ignite Sweden.

Workshop 3 - Data som byggstenar för nya tjänster

En medskapande brainstorming där deltagare får ta fram förslag på nya samhällstjänster och presentera/illustrera dem. Byggstenarna till de nya tjänsterna är tillgängliga "öppna data-källor" vilka kan synliggöras och kopplas samman för att skapa en bredare bild av verkligheten och bidra till optimerade samhällstjänster, utvecklade av och för medborgare!

Arrangeras av RISE och City as a Platform.

Workshop 4 - Utveckla din produkt i en testbädd

Kan ditt företags lösningar utvecklas genom en testbäddsmiljö? Vad finns det för fördelar med att testa teknologi tillsammans med andra i en urban miljö? Vi lär oss mer om hur testbädden vid Kistagången fungerar. 

Coachning - Internationalisering med Sthlm Global (EEN)

Vill du exportera din IoT-lösning? För företag inom IoT erbjuds en möjlighet att boka individuella möten. Boka coachning kring internationalisering med Sthlm Global (EEN).


90min

Uppsamling och avslutning: hur går vi vidare?

30min

Kaffe och mingel

30min

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Data Day arrangeras som en del av projektet Frontrunners for Sustainable Innovation som delfinansieras av Europeiska Unionen.