8 oktober 09:30 - 16:00NOD-huset, Kista Science City

Data kommer att förändra vårt samhälle - igen

Digitaliseringen och tillgången till data förändrar vårt samhälle i grunden. Hur kan datadriven innovation och sakernas internet bidra till Agenda 2030 i Stockholmsregionen? Vilka är utmaningarna hos kommuner i Stockholmsregionen där data och sakernas internet kan bidra till lösningarna?

På Data Day fokuserar vi på hur vi kan använda data här och nu och vilka lösningar som kan implementeras direkt. Vi lär oss från goda exempel i regionen och blickar även ut mot omvärlden. 

Är du intresserad av att förstå mer om hur data och information kan leverera nya tjänster i din kommun och vad som behövs för att få det att hända? Eller representerar du ett företag som kan erbjuda IoT-lösningar för en hållbar och uppkopplad stad? 

Välkommen!Kista Science City - Sveriges främsta ICT-kluster

Från 1G till 5G - trådlös teknologi är en del av Kistas DNA. Här finns allt från gigantiska teknikföretag till innovativa småföretag. Det finns ingen bättre plats i Sverige att lära sig mer om datas möjligheter - varje dag jobbar över 18 000 människor med informationsteknologi här.

Urban ICT Arena - en unik samverkansarena

Urban ICT Arena är Kistas verklighetslabb där nya lösningar för den hållbara och uppkopplade staden testas skarpt i vår testbädd. Vi strävar efter att genom samarbete över gränser skapa lösningar till morgondagens utmaningar.

Data Day äger rum i NOD-huset, i hjärtat av Kista Science City. Vid eventuella frågor är du välkommen att mejla info@kista.com.

Talare (fler tillkommer)

Petra Dalunde
Programchef, Urban ICT Arena


Simon Moritz
Partnermanager, Ericsson

Gun Blom Lundgren
Channel Director & CSI Leader Sweden, IBM

Robert Lann
Försäljningschef, Sensative

Staffan Liljestrand
Grundare, Bumbee Labs

Program

Uppstart och kaffe

30min

Välkomna!

10min

Hur kan datadriven innovation och sakernas internet bidra till Agenda 2030 i Stockholmsregionen?

20min

Från sensor till medborgarnytta – hur fungerar sakernas internet?

60min

Hur jobbar kommuner och företag i Stockholmsregionen med IoT?

Hur jobbar kommuner och företag i Stockholmsregionen med datadrivna tjänster? Genom korta seminarier får du chans att lära från pågående initiativ och projekt i regionen inom trafik/mobilitet och stadsplanering.

45min

Lunch

75min

Valbara spår

Hur kan vi använda data och innovation för att skapa nya tjänster för medborgare? Med utgångspunkt från morgonens inspiration får du möjlighet utveckla idéer för din verksamhet genom flera olika workshops.

Workshop 1 - Design thinking för användarnära innovation

Hur kan design thinking användas för att utveckla nya, datadrivna tjänster för medborgare? Praktisk workshop där du lär dig nya arbetssätt och metoder för användarnära innovation. Arrangeras av: Openlab.

Workshop 2 - Ignite Public

Öka samarbeten mellan startups och offentlig sektor genom Ignite Public. Hur kan startups med nya perspektiv bidra till att lösa era utmaningar?

Workshop 3 - Data som byggstenar för nya tjänster

En medskapande brainstorming där deltagare får ta fram förslag på nya samhällstjänster och presentera/illustrera dem. Byggstenarna till de nya tjänsterna är tillgängliga "öppna data-källor" vilka kan synliggöras och kopplas samman för att skapa en bredare bild av verkligheten och bidra till optimerade samhällstjänster, utvecklade av och för medborgare! Arrangeras av: RISE, City As a Platform.

Workshop 4 - Utveckla din produkt i en testbädd

Kan ditt företags lösningar utvecklas genom en testbäddsmiljö? Vad finns det för fördelar med att testa teknologi tillsammans med andra i en urban miljö? Vi lär oss mer om hur testbäddarna i Kista och Barkarby fungerar. 

Coachning - Internationalisering med Sthlm Global (EEN)

Vill du exportera din IoT-lösning? För företag inom IoT erbjuds en möjlighet att boka individuella möten. Boka coachning kring internationalisering med Sthlm Global (EEN).


90min

Kaffe och mingel, samt utställning av projektidéer från workshops

30min

Uppsamling och avslutning: hur går vi vidare?

30min

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Data Day arrangeras som en del av projektet Frontrunners for Sustainable Innovation som delfinansieras av Europeiska Unionen.